اخبار اخبار

«بازگشت

تعطيلات نوروز در خانه بمانيم و کتاب بخوانيم

سازمان اسناد و کتابخانه ملي بيش از 32 هزار کتاب را براي مطالعه با هماهنگي ناشرين روي اين سايت در اختيار کودکان و نوجوانان و اولياشون قرار داده است سايت امکانات ديگري هم دارد حال که در خانه ايم با اعضاي خانواده کتاب بخوانيم .اينم آدرس وب سايت کتابخانه کودکان و نوجوانان به آدرس http://icnl.nlai.ir

نظر
لینک مطلب :