اخبار اخبار

«بازگشت

بازگرداندن مدارک اماني به کتابخانه تا تاريخ 1397/12/11

از كليه همكاران گرامي درخواست مي‌گردد به منظور گزارش گيري از اسناد و مدارك كتابخانه و تطبيق موجودي مدارك با دفتر ثبت و سيستم کتابخانه، تمامي مداركي كه از كتابخانه به امانت گرفته شده (شامل كتاب، نشريه، گزارش، CD آموزشي) را تا تاريخ 97/12/11 به كتابخانه و مركز اسناد عودت دهند. شايان ذكر است همكاران در صورت تحويل به موقع مدارك مي توانند به جهت امانت گرفتن مجدد از تاريخ 97/12/25 به كتابخانه و مركز اسناد مراجعه فرمايند​​​​​​​​​.

نظر
لینک مطلب :