اخبار اخبار

«بازگشت

بازگرداندن لوح هاي فشرده اماني

به اطلاع همكاران گرامي مي‌رساند، به منظور به‌روز رساني لوح‌های فشرده نرم افزارهاي عمومي و آموزشي، نياز به جمع آوري الواح فشرده اماني و جايگزيني آن‌ها با ويرايش هاي جديد مي باشد. لذا خواهشمندیم کليه لوح‌های​ فشرده اماني تا تاريخ 98/06/02 به کتابخانه تحويل گردند. 

نظر
لینک مطلب :