اخبار اخبار

«بازگشت

بارگذاري بيش از 40 عنوان کتاب گويا در بخش اشتراک منابع ديجيتال

اطلاع همكاران گرامي مي رساند،  "ليست کتب گويا موجود در  كتابخانه موننكو مذکور"   تهيه گرديده و براي استفاده  قابل امانت مي باشد همچنين به منظور دسترسي همکاران  به فايل هاي کتاب صوتي کليه فايل هاي کتب  گويا به در پرتال کتابخانه –اشتراک منابع ديجيتال-کتابهاي گويا بارگذاري گرديده است

نظر
لینک مطلب :