اخبار اخبار

«بازگشت

انتشار شماره 16فصلنامه الکترونيکي کتابخانه ويژه پاييز و زمستان 1398

بهاطلاع همكاران گرامي مي‌رساند،شانزدهمين شماره فصلنامه الكترونيكي كتابخانه موننكو ايران (ويژه پاييز و زمستان  1398) تهيه گرديده و براي استفاده در دسترس كاربران قرار گرفته است. خواهشمند است جهت بهره‌برداري به پرتال كتابخانه ديجيتال موننكو ايران- كتاب‌شناختي منابع ديجيتال- نشريات فارسي مراجعه فرماييد

نظر
لینک مطلب :