کتابخانه شرکت موننکو  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
مقاله لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
AL
CMOS integrated circuits
Fourier series
Hamming codes
Internet of Things
MIM devices
application program interfaces
bioelectric phenomena
cancer
computer interfaces-brain
concurrency control
copper alloys
cost accounting
data handling
electrostatic discharge
failure analysis
field programmable gate arrays
geometry
multicast protocols
security of data
 
پدیدآور:
Bor-Chin
Chung
Cong, Guangwei
Coppola, Massimo
El Aroudi, Abdelali
Gehm Moraes, Fernando
Goossens, Kees
Grova, C.
Guillemin, Francois
Krautheim, Gunter
Li Da Xu
Li Jian
Maestro, Juan Antonio-Sanchez
Rivlin, Ehud
Selvakennedy, Selvadurai
Shih
Shin-Min
Shiyong Lu
Steffan, J. Gregory
Terenziani, Paolo
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
مقاله لاتین
 
 
A Geometric Deployment and Routing Scheme for Directional Wireless Mesh Networks
Selvakennedy, Selvadurai ؛  June 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
null
 
 
x0022; Are Independent
Rivlin, Ehud ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله لاتین
 
 
Spectral Features Selection and Classification for Bimodal Optical Spectroscopy Applied to Bladder Cancer In Vivo Diagnosis
Guillemin, Francois ؛  Jan. 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله لاتین
 
 
Prediction of Subharmonic Oscillation in Switching Converters Under Different Control Strategies
El Aroudi, Abdelali ؛  Nov. 2014
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله لاتین
 
 
Differentiated Virtual Passwords, Secret Little Functions, and Codebooks for Protecting Users From Password Theft
Chung ؛  June 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله لاتین
 
 
Based Localization of Oscillatory Sources From Magnetoencephalography Data-Wavelet
Grova, C. ؛  Aug. 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله لاتین
 
 
Integration of Distributed Enterprise Applications: A Survey
Li Da Xu ؛  Feb. 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله لاتین
 
 
Confucius: A Tool Supporting Collaborative Scientific Workflow Composition
Shiyong Lu ؛  March 2014-Jan.
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله لاتین
 
 
Design of an NoC Interface Macrocell with Hardware Support of Advanced Networking Functionalities
Coppola, Massimo ؛  March 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله لاتین
 
 
Capturing Telic/Atelic Temporal Data Semantics: Generalizing Conventional Conceptual Models
Terenziani, Paolo ؛  March 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله لاتین
 
 
3D Subspace Clustering for Value Investing
Cong, Guangwei ؛  Apr. 2014-Mar.
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله لاتین
 
 
Adjustment Control System in UPnP Home Networking-Based Smart Living Environmental Auto-Brain Computer Interface
Bor-Chin ؛  June 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله لاتین
 
 
Study of Bonding Wire Failure Effects on External Measurable Signals of IGBT Module
Li Jian ؛  March 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله لاتین
 
 
Wafer Characterization and Transient Simulations-Level ESD Protection Design Using On-System
Shih ؛  March 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله لاتین
 
 
Improvement of Electrochemical Migration Resistance by Cu/Sn Intermetallic Compound Barrier on Cu in Printed Circuit Board
Shin-Min ؛  March 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله لاتین
 
 
Up-dAElite: A TDM NoC Supporting QoS, Multicast, and Fast Connection Set
Goossens, Kees ؛  March 2014
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله لاتین
 
 
DART: A Programmable Architecture for NoC Simulation on FPGAs
Steffan, J. Gregory ؛  March 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله لاتین
 
 
Based MPSoCs-Differentiated Communication Services for NoC
Gehm Moraes, Fernando ؛  March 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله لاتین
 
 
Doped \\hbox ZrO_2 \\hbox Al_2\\hbox O_3
Krautheim, Gunter ؛  March 2014
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله لاتین
 
 
TAED Codes Through Selective Shortening and Bit Placement-DED-DAED and Extended Hamming SEC-Hamming SEC
Maestro, Juan Antonio-Sanchez ؛  March 2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9