کتابخانه شرکت موننکو  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Marcel Dekker,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Air conditioning, Equipment and supplies, Design and construction
Electric power distribution
Electric power systems, Protection
Electric power transmission
Electric transformers
Fluid power technology Handbooks, manuals, etc
Gas-turbine power-plants
Gas-turbines Handbooks, manuals, etc
Groundwater
Heat exchangers, Design and construction, Handbooks, manuals, etc
Parenteral solutions
Pharmaceutical industry
Piping- Design and construction
Project management
Spillways
Steam-boilers
Storage tanks, Standards, United States
Structural design
 
پدیدآور:
Akers, Michael J
Antaki, G. A.(George A.)
Chen, Jie
Diebold, Alain C
Ganapathy, V.
Giampaolo, Tony,1939-
Gurevich, Vladimir,1956-
Hillson, David
Khatsuria, R. M
Kolanowski, Bernard F.
Kuppan, T.,1957-
Mazor, Imanuض‍el
Pansini, Anthony J.
Stanford, Herbert W.
Taranath, Bungale S.
Winders, John J.,1947-
 
ناشر:
Fairmont Press ; New York : [Distributed by] Marcel Dekker ,
Fairmont Press ;Boca Raton, FL :Distributed by Marcel Dekker/CRC Press,
Fairmont Press ;New York :[Distributed by] Marcel Dekker,
Marcel Dekker
Marcel Dekker,
Marcel Dekker, Inc,
Marcel Dekker, Inc.,
The Fairmont Press ; New York : Marcel Dekker,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Wind and earthquake resistant buildings
Taranath, Bungale S. ؛  New York Marcel Dekker,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TA‬,‭658.4‬,‭.T37‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Industrial boilers and heat recovery steam generators
Ganapathy, V. ؛  New York Marcel Dekker,   ، c2003
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭286‬,‭.G36‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of storage tank systems
New York Marcel Dekker,   ، c2000
شماره راهنما: ‭TA‬,‭660‬,‭.T34,H36‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Guide to electrical power distribution systems
Pansini, Anthony J. ؛  Lilburn, GA Fairmont Press ;Boca Raton, FL :Distributed by Marcel Dekker/CRC Press,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TK‬,‭3001‬,‭.P284‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Power transformers
Winders, John J.,1947- ؛  New York Marcel Dekker,   ، c2002
شماره راهنما: ‭TK‬,‭2551‬,‭.W495‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
HVAC water chillers and cooling towers
Stanford, Herbert W. ؛  New York Marcel Dekker, Inc.,   ، c2003
شماره راهنما: ‭TH‬,‭7687.7‬,‭.S73‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Heat exchanger design handbook
Kuppan, T.,1957- ؛  New York Marcel Dekker,   ، 2000
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭263‬,‭.K87‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Piping and pipeline engineering
Antaki, G. A.(George A.) ؛  New York Marcel Dekker,   ، c2003
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭930‬,‭.A77‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Guide to microturbines
Kolanowski, Bernard F. ؛  Lilburn, GA Fairmont Press ; New York : [Distributed by] Marcel Dekker ,   ، c2004
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1076‬,‭.K66‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of hydraulic fluid technology
New York Marcel Dekker,   ، c2000
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭843‬,‭.H36‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Protection devices and systems for high-voltage applications
Gurevich, Vladimir,1956- ؛  New York Marcel Dekker,   ، c2003
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1005‬,‭.G867‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
The gas turbine handbook
Giampaolo, Tony,1939- ؛  Lilburn, GA The Fairmont Press ; New York : Marcel Dekker,   ، c2003
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭778‬,‭.G48‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Transmission line reliability and security
Pansini, Anthony J. ؛  Lilburn, Ga. Fairmont Press ;New York :[Distributed by] Marcel Dekker,   ، c2004
شماره راهنما: ‭TK‬,‭3091‬,‭.P3132‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Effective opportunity management for projects
Hillson, David ؛  New York Marcel Dekker,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,H547‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Parenteral quality control
Akers, Michael J ؛  New York Marcel Dekker,   ، c2003
شماره راهنما: ‭RS‬,‭201‬,‭.P37,A54‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Pharmaceutical process validation
New York Marcel Dekker,   ، c2003
شماره راهنما: ‭RS‬,‭189‬,‭.P46‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Global water dynamics
Mazor, Imanuضel ؛  New York Marcel Dekker, Inc,   ، 2004
شماره راهنما: ‭GB‬,‭1003.2‬,‭.M39‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Hydraulics of spillways and energy dissipators
Khatsuria, R. M ؛  New York Marcel Dekker,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TC‬,‭555‬,‭.K43‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Design of Digital video coding systems
Chen, Jie ؛  New York Marcel Dekker   ، 2001
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of silicon semiconductor Metrology
Diebold, Alain C ؛  New York Marcel Dekker   ، 2001
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3