تاریخچه تاریخچه

تاریخچه

شركت مهندسين مشاور موننكو ايران در سال 1352 با مشاركت شركت مهندسي مونترال (موننكو) از كشور كانادا و بخش خصوصي ايران تاسيس شد و فعاليت خود را ابتدا با تمركز در صنعت برق ايران آغاز نمود

شركت موننكو ايران در سال 1359 با تشكيل شركت قدس نيرو مجددا شروع به فعاليت نمود و همكاري با سهامدار خارجي (شركت موننكو آگرا) متوقف شد

در سال 1370 موننكو ايران فعاليتهاي خود را با شراكت دولت ايران و موننكو آگرا از كانادا ادامه داد

در اواخر دهه 70 ، شركت مپنا يكي از شركت هاي معظم پيمانكاري و سازنده اصلي نيروگاه هاي حرارتي در ايران با خريد سهم دولت ايران و شركت AMEC يكي از شركت هاي بزرگ پيمانكاري و مهندسي در بخش انرژي كشور انگليس با خريد سهم موننكو آگرا، بخش عمده سهام شركت موننكو ايران را به خود اختصاص دادند و از آن تاريخ، موننكو ايران بازوي مهندسي گروه مپنا بوده است

از اوايل دهه 80 تاكنون، شركت هاي مپنا،AMEC و سرمايه گذاري مير(متعلق به كاركنان) سهامداران اصلي اين شركت بوده اند. در اين دوره زمينه هاي فعاليت موننكو گسترش يافته و علاوه بر صنعت برق، در ساير زمينه ها همچون صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، صنايع ريلي برقي، مخابرات و ديسپاچينگ و ... به ارائه خدمات در داخل و خارج از كشور پرداخته است