معرفی معرفی

مقدمه

 

 شركت مهندسي مشاور موننكو ايران به عنوان يك شركت پيشرو در زمينه مشاوره در سال 1352 با سرمايه گذاري مشترك بين بخش خصوصي ايران و شركت مهندسي مونترال از كشور كانادا تاسيس شد. در سال 1378 دولت ايران سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كرد، همچنين شركت  AMEC از انگلستان بخش كاناداي شركت موننكو را در دست گرفت بنابراين موننكو به يك نهاد خصوصي تبديل شد.

پرسنل مجرب و كارامد، سيستمهاي مدرن و نوآوري در خدمات سه كليد اصلي هستند كه موننكو ايران را قادر مي سازد هر آنچه كه انجام مي دهد، در نهايت كيفيت باشد. موننكو ايران تكيه بر مديران كارآزموده خود در زمينه توسعه كسب و كار ، طراحي استراتژيك و مديريت ريسك دارد.

يكپارچگي و تمركز بر حرفه اي بودن كارهاي انجام شده و استفاده از بالاترين استانداردهاي طراحي، سرمشق موننكو ايران در 37 سال گذشته بوده است.


تخصص و زمينه‌هاي اصلي فعاليت موننكو ايران، خدمات مهندسي، مشاوره و نظارت در حوزه هاي كاري به شرح زير مي‌باشد:

 • توليد نيرو
 • خطوط انتقال و شبكه‌هاي انتقال و توزيع برق
 • مراكز ديسپاچينگ و اتوماسيون
 • پستهاي فشار قوي و متوسط
 • مخابرات
 • مطالعات سيستم و انرژي
 • پالايشگاه و تاسيسات صنعتي نفت، گاز و پتروشيمي
 • زمين شناسي، پي‌جويي و اكتشاف معادن
 • تحقيق و توسعه

قواعد اخلاقي شركت موننكو، شامل مشتري مداري، كيفيت برتر خدمات، تعهد در مقابل كاركنان خود، ‌مسووليت پذيري و اعمال دقت بسيار در روند استخدام پرسنل مي باشد. رضايت مشتريهاي موننكو ايران در طي سالها باعث دلگرمي موننكو براي حفظ و تقويت ارزشهاي اساسي اين شركت مي باشد. موننكو ايران يك شركت پيشرو در بازار است كه داراي استراتژي توسعه بلندپروازانه بوده و در زمينه مالي كاملا متكي به خود مي باشد. بزرگترين رضايتمندي شركت موننكو كمك به مشتريان براي پيشرفت آنان و حركت رو به جلو همراه آنان است.
خدمات شركت موننكو ايران عبارتند از :

 • امكان‌سنجي طرح‌ها و پروژه‌ها
 • طراحي مفهومي، پايه و تفصيلي
 • كنترل مهندسي اسناد، فرآيندها و تجهيزات
 • مديريت، برنامه‌ريزي و كنترل طرح‌ها و پروژه‌ها
 • نظارت بر مراحل اجرا، نصب، راه‌اندازي و بهره‌برداري
 • تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني
 • مطالعات موضوعي در زمينه‌هاي مختلف انرژي
 • تدوين دستورالعملهاي اجرايي و بهره‌برداري
 • برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي
 • تهيه اسناد مناقصه و مشخصات فني
 • بررسي و ارزيابي پيشنهادها
 • نظارت آزمونهاي آزمايشگاهي، ميداني و كارخانه‌اي
 • خدمات فني و مهندسي افزايش كارايي و بهبود بهره‌برداري